news2

Otworzyliśmy nowe poradnie specjalistyczne:

  • ginekologiczną,urologiczną
  • laryngologiczną, pulmonologiczną
  • chirurgiczną i chirurgii naczyniowej