Zachęcamy do korzystania z Internetowego Konta Pacjenta. Więcej
informacji o Internetowym Koncie Pacjenta, sposobach realizacji
e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne znajdą Państwo
na stronach internetowych wskazanych poniżej

1. https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta
2. https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie
3. https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne
5. https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta