Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych zleconych przez lekarzy Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej PROMED w Jeleniej Górze

– zlecenia badań laboratoryjnych mogą być zrealizowane w laboratorium ALAB na terenie przychodni
PROMED przy ulicy Różyckiego 6 w Jeleniej Górze, tel. 510 929 249 lub w laboratorium ALAB przy
ulicy Moniuszki 5A w Jeleniej Górze tel. 75 644 56 10

– zlecenia badań RTG mogą być zrealizowane w pracowni RTG Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej PROMED przy ulicy Różyckiego 6 w Jeleniej Górze, tel. Recepcji 75 64 17 100

– zlecenia badań USG mogą być zrealizowane w gabinetach Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej PROMED przy ulicy Różyckiego 6 w Jeleniej Górze, tel. Recepcji 75 64 17 100

– zlecenia wykonania badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego mogą być
zrealizowane w NZOZ MCD VOXEL w Jeleniej Górze przy ulicy Piłsudskiego 35, tel. 75 647 06 90

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z recepcją Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
PROMED, tel. 75 64 17 100