Pan dr Łukasz Wiącek ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. W roku 2021 uzyskał tytuł Specjalisty Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Obecnie pracuje na oddziale Urazowo – Ortopedycznym w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Zgorzelcu. Pan doktor uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach zawodowych, specjalizuje się w artroskopii rekonstrukcyjnej stawu kolanowego. Pan doktor jest cenionym przez pacjentów lekarzem specjalistą.W Centrum

Medycznym Promed Pan doktor wykonuje następujące zabiegi:

  • Endoprotezoplastyka stawu kolanowego pierwotna i rewizyjna
  • Artroskopia rekonstrukcyjna barku
  • Artroskopia rekonstrukcyjna kolana
  • Traumatologia kończyny górnej i dolnej