Nowa poradnia badań lekarskich i psychologicznych kierowców

badania-kierowcow

Badania psychologiczne przeprowadzamy w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Badania wykonywane są przez uprawnionego do orzekania psychologa.

Przejdź na stronę poradni