Celem działania Poradni Medycyny Podróży jest zmniejszenie liczby zagrażających zdrowiu i życiu zdarzeń chorobowych w trakcie podróży oraz pobytu w różnych strefach klimatycznych.

Odpowiednie przygotowanie zdrowotne do wyjazdu warto rozpocząć od wizyty w specjalistycznej Poradni Medycyny Podróży. W ramach Poradni Medycyny Podróży Centrum Medyczne Promed oferuje kompleksową profilaktykę dla osób wyjeżdżających za granicę, w tym: zaplanowanie niezbędnych szczepień, informacje na temat sytuacji zdrowotnej w miejscu planowanej wycieczki, doradztwo na temat bezpiecznego podróżowania, zalecenia w sprawie skompletowania apteczki podróżnej, a także informacje jak dbać o zdrowie w podróży.

Na wizytę w Poradni Medycyny Podróży najlepiej zapisać się na około 8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Pozwoli to na komfortowe zaplanowanie optymalnej profilaktyki oraz dogodny termin przeprowadzenia szczepień.

Centrum Medyczne Promed wydaje Międzynarodowe Książeczki Szczepień.

Lekarze przyjmujący w poradni medycyny podróży w Centrum Medycznym Promed

Co należy przygotować przed pierwszą wizytą w Poradni Medycyny Podróży w Jeleniej Górze?

  • Termin i charakter wyjazdu
  • Trasę podróży
  • Listę przyjmowanych leków
  • Informacje o przebytych chorobach – ostatnich i przewlekłych
  • Informacje o uczuleniach
  • Dokumentację przebytych szczepień ochronnych
  • Informację o ewentualnej obecnej lub planowanej ciąży
  • W przypadku dzieci dodatkowo Książeczkę Zdrowia Dziecka

Cennik usług komercyjnych:

Konsultacja lekarska w zakresie medycyny podróży

120 zł

Kwalifikacja lekarza do kolejnego szczepienia

60 zł