SPECJALISTA NEUROLOG

Lek. Bożena Kempa

SPECJALISTA NEUROLOG

Lek. Katarzyna Drozdowska

SPECJALISTA NEUROLOG

Lek. Małgorzata Szkudlarek

Neurologia

Choroby neurologiczne są niezwykle dolegliwe – bóle korzeniowe, czy bóle głowy to problem, który często uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. Udary mózgu i inne ciężkie schorzenia prowadzą z kolei do niepełnosprawności. W poradni specjalista zajmie się prawidłowym rozpoznaniem oraz dobrym i nowoczesnym leczeniem chorób neurologicznych.

Neurologia to dziedzina medyczna, która zajmuje się rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem choroby układu nerwowego (zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego). Z uwagi na jego złożoność, zarówno pod względem strukturalnym jak i czynnościowym, procesy toczące się w jego obrębie wywołują liczne objawy związane z uszkodzeniem różnych struktur anatomicznych.