mgr inż. Monika Kołodziejska

Porady seksuologiczne

OFERTA

Indywidualna i dla par

Porada seksuologiczna: 100 zł
Diagnoza seksuologiczna: 180 zł
Terapia seksuologiczna indywidualna: 200 zł
Terapia seksuologiczna pary: 300 zł

Czas trwania wizyty:

Porada specjalistyczna: 20 minut
Wstępne rozpoznanie i omówienie zgłoszonego przez pacjenta problemu, celem przeprowadzenia diagnozy pogłębionej.

Konsultacja seksuologiczna: 50 minut
Konsultacja seksuologiczna obejmuje diagnozę pogłębioną oraz przedstawienie planu terapii wraz z omówieniem poszczególnych etapów prowadzenia terapii zgłoszonych zaburzeń seksualnych. Konsultacja poświęcona jest zebraniu przez seksuologa wywiadu od pacjenta i omówieniu terapii.

Terapia seksuologiczna: 60 minut:
Kolejne wizyty służą działaniom terapeutycznym według przyjętego planu terapii oraz ocenie postępów tegoż procesu.

Porady seksuologiczne obejmują diagnozę oraz działania terapeutyczne w wymienionych przypadkach:

Mężczyźni
1. Zaburzenia erekcji (erekcje niepełne, zanikające, brak erekcji).
2. Zaburzenia wytrysku (wytrysk przedwczesny, opóźniony, brak wytrysku).
3. Zaburzenia popędu seksualnego (obniżony popęd, wzmożony popęd).

Kobiety
1. Zaburzenia popędu seksualnego (obniżony popęd, wzmożony popęd).
2. Pochwica (niemożność odbycia stosunku płciowego).
3. Dyspaurenia (bolesne stosunki płciowe).
4. Anorgazmia (brak orgazmu)

Inne problemy o podłożu seksualnym
1. Terapia par (m.in. związki nieskonsumowane)
2. Problemy z akceptacją orientacji seksualnej
3. Zaburzenia preferencji seksualnej (dewiacje seksualne)
4. Zaburzenia identyfikacji płciowej (transseksualizm)
5. Dysfunkcje seksualne w depresji
6. Wstyd i zaburzony obraz ciała
7. Zaburzenia seksualne wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych
8. Dysfunkcje seksualne w zaburzeniach odżywiania

Warsztaty

Dla kobiet i mężczyzn:
Uczestnicy na zakończenie otrzymają stosowny certyfikat. koszt – 300 zł od osoby, czas trwania każdego bloku tematycznego – 4 godziny
,,Inżynieria związku i relacji”

,,Alchemia miłości”
,,Harmonia uczuć”
,,SIŁA kobiet – MOC kobiecości”
,,Mężczyzna (nie)IDEALNY”
,,Seksualność i intymność 50+”
,,Seksualność w obliczu choroby i niepełnosprawności”

Dla przyszłych rodziców*:
Cykl warsztatów jest podzielony na 4 bloki tematyczne, tworzące spójną całość. Uczestnicy na zakończenie cyklu warsztatów otrzymają stosowny certyfikat. koszt 1 zajęć warsztatowych – 180 zł od pary, czas trwania każdego bloku tematycznego – 2 godziny

,, Seksualność po porodzie – nowe wyzwania i możliwości”
,,Projekt DZIECKO – czyli jak przetrwać w nowej rzeczywistości?!”
,, Rodzicielstwo a relacja partnerska w związku – jak znaleźć równowagę w obliczu zmiany?”
,,Seks w codzienności – jak nie zatracić bliskości i intymności będąc rodzicami?”

*dla par uczestniczących w zajęciach Szkoły Rodzenia przewidziana zniżka: 150 zł

Grupy wsparcia

Dla rodziców po przyjściu na świat dziecka:
koszt – 100 zł od osoby, czas trwania każdego spotkania – 2 godziny
Dla kobiet po doświadczeniu przemocy seksualnej:
koszt – 100 zł od osoby, czas trwania każdego spotkania – 2 godziny
Dla kobiet po doświadczeniu rozpadu związku, stracie partnera oraz trudnościach w relacjach intymnych i partnerskich:
Koszt – 100 zł od osoby, czas trwania każdego spotkania – 2 godziny

UWAGA: Warsztaty oraz grupy wsparcia realizowane są przy minimalnej liczbie 4 uczestników (maksymalnie 10), w godzinach pracy seksuologa w Centrum Medycznym Promed

Zaświadczenia

Zaświadczenie wydane na prośbę pacjenta, dotyczące m.in.

* zgłoszenia się na konsultację
* podjęcia terapii,
*udziału w grupie wsparcia
Koszt wydania zaświadczenia – 50 zł

CZAS PRACY SEKSUOLOGA:

Piątek 13.00 – 18.00
Sobota 9.00 – 14.00
Godziny pracy mogą ulec zmianie (dostosowanie do potrzeb uczestników warsztatów)

mgr inż. Monika Kołodziejska – Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii klinicznej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Lew- Starowicza w Instytucie Zastosowań Psychologii WSFiZ w Warszawie, posiada międzynarodowy dyplom ukończenia tychże studiów: Post-graduatestudies Clinical Sexology on Institute of Applied Psychology. Ukończyła studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej, Studium Interwencji Kryzysowej, Studium Terapii Rodzin i Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego w PAT w Krakowie, Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej oraz Wychowania do życia w rodzinie. Oprócz tego ukończyła liczne szkolenia np. Racjonalna Terapia Zachowań (Rational Behaviour Therapy), Zachowania samobójcze- diagnoza i interwencja psychologiczna, uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie Bezpieczna Polka: Procedury Bezpieczeństwa Osobistego Dla Kobiet (The Intensive Self -Defense Course) oraz warsztatach rozwoju osobistego w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię rodzinną oraz terapię par, współpracuje ze szkołami rodzenia. Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii i socjologii w ochronie zdrowia ze słuchaczami na kierunkach medycznych i terapeutycznych (masażysta, terapeuta zajęciowy) m.in. we Wrocławiu Jest edukatorem w zakresie wychowania prorodzinnego młodzieży oraz koordynatorem programu ,,ARS – jak dbać o miłość?” w szkole ponadgimnazjalnej. Pracuje także jako pedagog i nauczyciel przedmiotu: Edukacja psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej. Prowadzi zajęcia z zakresu interwencji kryzysowej z uczniami klas mundurowych.