Zaburzenia rytmu serca:

Zaburzenia rytmu serca mogą być zarówno dolegliwością samoistną, jak również towarzyszącą innym schorzeniom układu krążenia, np. chorobie niedokrwiennej serca, wadom serca oraz nadciśnieniu tętniczemu. Ponadto mogą być one spowodowane schorzeniami na tle endokrynologicznym, jak choroby tarczycy, a także schorzeniami układu pokarmowego. Jako niezależna jednostka chorobowa zaburzenia rytmu serca przejawiają się jako zespoły preekscytacji, częstoskurcze wrodzone, choroby węzła zatokowego, a także zespół Brugadów.

Wprawdzie zaburzenia rytmu serca mogą występować w łagodnym charakterze, jednak mogą także powodować poważne powikłania zdrowotne, jak np. zatory obwodowe, kardiomiopatie, udar mózgu lub nawet nagłą śmierć sercową. Istotnym jest wczesne rozpoznanie choroby, bowiem daje ono szanse na całkowite wyleczenie.

Objawy zaburzeń rytmu serca:

  • kołatanie serca
  • osłabienie
  • omdlenia
  • bóle w klatce piersiowej
  • zaburzenia widzenia
  • zaburzenia neurologiczne

Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca:

Diagnostykę zaburzeń rytmu serca rozpoczyna się od zebrania przez dokładnego wywiadu z pacjentem oraz wykonania badania EKG spoczynkowego. Jeżeli lekarz uzna za konieczne to przeprowadza również badanie echokardiograficzne serca. Pozwala to na wykluczenie lub potwierdzenie schorzeń powodujących nieprawidłową pracę serca.

W zależności od wyników powyższych badań planowana jest dalsza diagnostyka, która obejmować może: