RECEPTA NA TWOIM TELEFONIE, BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Zachęcamy Państwa do założenia Internetowego Konta Pacjenta, dzięki niemu otrzymasz dostęp do e-recepty, która zastępuje tradycyjną, papierową receptę. E-receptę zrealizujesz na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em, możesz też dostać wydruk informacyjny - ZAŁÓŻ INTERNETOWE KONTO PACJENTA
Szanowni Państwo , przygotowaliśmy dla Was, naszych pacjentów /zadeklarowanych do przychodni/ formularz zapotrzebowania na leki przyjmowane przez Państwa przewlekle. Po pozytywnej weryfikacji zamówienia przez lekarza e-recepta będzie do odbioru w recepcji przychodni, a Państwo posiadający Internetowe Konto Pacjenta otrzymają czterocyfrowy kod, który wraz z dokumentem tożsamości umożliwi realizację e-recepty w dowolnej aptece w Polsce. Realizacja zlecenia nastąpi najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po godzinie 15.00.

Aby skutecznie złożyć zapotrzebowanie należy postąpić następująco:

  1. Wpisz dane identyfikacyjne do pól formularza-imię i nazwisko, data urodzenia, telefon.
  2. Wpisz dane dotyczące leku -nazwa leku , dawka, sposób dawkowania.
  3. Naciśnij przycisk „wyślij zlecenie” znajdujący się pod formularzem
  4. Jeżeli zlecenie zostało wypełnione prawidłowo, pod przyciskiem „wyślij zlecenie” zostanie wyświetlony komunikat „Twoje zlecenie zostało wysłane. Dziękujemy.”
UWAGA!
Jeśli któryś z leków nie został wypisany, wynika to najpewniej z decyzji lekarza o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską osobiście,
co w takim przypadku należy uczynić.
Imię i nazwisko lekarza prowadzącego


 Potwierdzam zapoznanie się z poniższą informacją nt. ochrony danych osobowych (wymagane)

INFORMACJA NT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest NZOZ „PROMED” sp. z o.o. (ul. Różyckiego 6, 58-506 Jelenia Góra; e-mail promed1@interia.pl, tel. 75 64 17 100).

Dane z formularza (imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, dane nt. stanu zdrowia) będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia na leki przyjmowane przewlekle lub kontaktu z pacjentem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes" oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – „zapewnienie opieki zdrowotnej”). Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla nadania biegu zleceniu na leki przyjmowane przewlekle (odmowa oznacza brak możliwości realizacji zlecenia).

Administrator ma prawo do przetwarzania ww. danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj. przez okres kontaktu w sprawach dotyczących zlecenia oraz okres prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji ww. celów.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO. Dodatkowo osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: rodo@jamano.pl.


NAZWA LEKU
DAWKA LEKU
ILOŚĆ OPAKOWAŃ
ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE

NAZWA LEKU
DAWKA LEKU
ILOŚĆ OPAKOWAŃ
ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE

NAZWA LEKU
DAWKA LEKU
ILOŚĆ OPAKOWAŃ
ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE

NAZWA LEKU
DAWKA LEKU
ILOŚĆ OPAKOWAŃ
ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE


NAZWA LEKU
DAWKA LEKU
ILOŚĆ OPAKOWAŃ
ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE

NAZWA LEKU
DAWKA LEKU
ILOŚĆ OPAKOWAŃ
ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE