Pan doktor Jarosław Kaczyński ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. W trakcie swojej wieloletniej kariery zawodowej uzyskał specjalizację z Chirurgii Ogólnej oraz specjalizację z Chirurgii Naczyniowej. Obecnie pracuje jako zastępca ordynatora na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze.

W Centrum Medycznym Promed pan doktor Jarosław Kaczyński zajmuje się diagnostyką i leczeniem przewlekłej choroby żylnej w tym:

  • kwalifikacją do leczenia zabiegowego i operacyjnego chorób tętnic i żył nowoczesną i mało inwazyjną metodą ablacji termicznej
  • USG Doppler tętnic szyjnych
  • USG Doppler tętnic i żył kończyn dolnych
  • USG Doppler tętnic i żył kończyn górnych
  • USG Doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych

Pan doktor jest profesjonalistą z wieloletnim doświadczeniem, oddanym swoje pracy i pacjentom.

W Centrum Medycznym Promed Pan doktor Jarosław Kaczyński przyjmuje pacjentów w:

Poradni chirurgii naczyniowej