foto-dr-jurczak

Pan doktor Mariusz Jurczak ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu.
W 2010 roku uzyskał tytuł Specjalisty Chirurgii Ogólnej.
W 2014 roku zdał z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny z Chirurgii Naczyniowej.
Pracował jako Specjalista na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Szpitalu Specjalistycznym w Wałbrzychu. Obecnie pracuje na Oddziale Chirurgii Naczyniowej w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze.

W Centrum Medycznym Promed pan doktor Mariusz Jurczak zajmuje się diagnostyką i leczeniem przewlekłej choroby żylnej w tym:

  • kwalifikacją do leczenia zabiegowego i operacyjnego chorób tętnic i żył nowoczesną i mało inwazyjną metodą ablacji termicznej
  • USG Doppler tętnic szyjnych
  • USG Doppler tętnic i żył kończyn dolnych
  • USG Doppler tętnic i żył kończyn górnych
  • USG Doppler aorty brzusznej i tętnic biodrowych

Pan doktor jest bardzo profesjonalny, oddany swoje pracy i pacjentom.

W Centrum Medycznym Promed Pan doktor Mariusz Jurczak przyjmuje pacjentów w:

Poradni chirurgii naczyniowej
Poradni chirurgii ogólnej