Czym zajmuje się medycyna pracy?

Medycyna pracy to dziedzina medycyny zajmująca się zdrowiem pracowników oraz związanymi z pracą zagrożeniami zdrowotnymi. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrona zdrowia pracowników przed chorobami i urazami związanymi z wykonywaną pracą.

Specjaliści ds. medycyny pracy, nazywani lekarzami medycyny pracy, pełnią kluczową rolę w monitorowaniu stanu zdrowia pracowników, diagnozowaniu chorób zawodowych oraz opracowywaniu środków zapobiegawczych mających na celu utrzymanie zdrowia w miejscu pracy.

Zakres świadczonych usług poradni Medycyny Pracy w CM Promed

Badania profilaktyczne
To ogólna kategoria badań medycznych, których celem jest wykrycie i zapobieganie chorobom oraz utrzymanie zdrowia pacjenta. Mogą to być badania przesiewowe, które pomagają w identyfikacji pacjentów z ryzykiem wystąpienia określonych chorób, takich jak badania mammograficzne w profilaktyce raka piersi czy badania krwi w celu monitorowania poziomu cholesterolu.
Badania wstępne
To badania wykonywane przed zatrudnieniem pracownika lub na początku zatrudnienia w celu oceny jego zdrowia i dostosowania go do wymagań zawodowych. Te badania mają na celu wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych, które mogą wpłynąć na pracę pracownika i mogą obejmować badania ogólne, badania krwi, badania wzroku, audiometrię (badanie słuchu) itp.
Badania okresowe
To regularne badania medyczne, które pracownicy przechodzą w określonych odstępach czasu, zazwyczaj co roku lub co kilka lat, w zależności od zawodu i rodzaju pracy. Celem tych badań jest monitorowanie stanu zdrowia pracowników i wczesne wykrywanie ewentualnych problemów związanym z pracą. Badania okresowe mogą obejmować ocenę stanu fizycznego i psychicznego, badania laboratoryjne i inne testy.
Badania kontrolne
To badania wykonywane w określonych odstępach czasu u pacjentów, u których wcześniej zdiagnozowano określoną chorobę lub ryzyko jej wystąpienia. Celem tych badań jest monitorowanie stanu zdrowia pacjenta i ocena skuteczności leczenia lub terapii.
Badania sanitarne
To badania wykonywane w celu oceny warunków higienicznych i sanitarnych w danym środowisku, na przykład w miejscu pracy, w szpitalach czy w zakładach produkcyjnych. Mają na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Jak wygląda wizyta pacjenta w poradni Medycyny Pracy w CM Promed?

Rejestracja
Pacjent rozpoczyna wizytę od rejestracji w recepcji poradni medycyny pracy. W tym miejscu pacjent dostarcza dokumenty tożsamości i inne niezbędne informacje.
Wywiad medyczny
Lekarz medycyny pracy przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem, który może obejmować pytania dotyczące historii chorób, wcześniejszych urazów, leków, alergii i stanu zdrowia ogólnego. Lekarz pyta również o rodzaj pracy wykonywanej przez pacjenta, narażenia zawodowe i warunki pracy.
Badanie fizykalne
Na podstawie wywiadu lekarz przeprowadza badanie fizykalne pacjenta. Badanie to może obejmować pomiar ciśnienia krwi, puls, ocenę stanu ogólnego, badanie narządów zmysłów (np. wzrok, słuch) i inne aspekty zdrowia fizycznego.
Badania diagnostyczne
Jeśli to konieczne, lekarz medycyny pracy może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne, takie jak badania krwi, badania moczu, badania audiometryczne (ocena słuchu) czy badania radiologiczne.
Ocena zdolności do pracy
Lekarz medycyny pracy ocenia zdolność pacjenta do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Ocenia, czy stan zdrowia pacjenta pozwala mu na bezpieczne i efektywne wykonywanie pracy.
Dokumentacja i raporty
Lekarz medycyny pracy sporządza dokumentację z wizyty, w tym raporty medyczne i oceny zdolności do pracy. Te dokumenty są ważne dla pracodawcy, a także mogą być wymagane w przypadku roszczeń ubezpieczeniowych lub emerytalnych.
Plan kontrolny
Jeśli to konieczne, lekarz medycyny pracy może ustalić plan kontrolny, określając terminy kolejnych badań lub wizyt kontrolnych, aby monitorować stan zdrowia pacjenta.

Lekarze przyjmujący w ramach medycyny pracy w Centrum Medycznym Promed