Czym zajmuje się poradnia psychologiczna?

Poradnia psychologiczna to miejsce, w którym specjaliści psychologii i psychoterapeuci zajmują się diagnozowaniem, leczeniem i wspieraniem osób z różnymi problemami emocjonalnymi i psychologicznymi. Głównym celem poradni psychologicznej jest poprawa zdrowia psychicznego pacjentów, radzenie sobie z trudnościami życiowymi i pomaganie w osiągnięciu lepszego samopoczucia.

Główne obszary usług poradni psychologicznej w CM Promed

Diagnoza i ocena psychologiczna
Psycholodzy przeprowadzają diagnozę i ocenę psychologiczną pacjentów, aby zrozumieć ich problemy emocjonalne, zachowania i myśli. Proces ten obejmuje wywiad psychologiczny, badania psychometryczne (np. testy osobowości) i ocenę funkcjonowania psychicznego.
Psychoterapia
Psychoterapeuci pracują z pacjentami nad rozwiązywaniem problemów emocjonalnych i psychologicznych, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna, terapia interpersonalna i wiele innych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Wsparcie emocjonalne
Psycholodzy oferują wsparcie emocjonalne osobom przeżywającym trudności życiowe, kryzysy emocjonalne, utraty czy stres. Psychoterapeuci pomagają pacjentom radzić sobie z emocjami i znaleźć skuteczne strategie radzenia sobie.
Terapia par i rodzin
W poradni psychologicznej można również uzyskać terapię par i rodzin. Psycholodzy pomagają rozwiązywać konflikty, poprawiać komunikację między członkami rodziny oraz budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje.
Rehabilitacja psychologiczna
W przypadku osób z problemami zdrowia psychicznego poradnia psychologiczna może zaproponować rehabilitację psychologiczną, pomagając pacjentom powrócić do normalnego funkcjonowania społecznego i zawodowego.h

Jak wygląda wizyta w poradni psychologicznej?

Rejestracja
Pacjent rozpoczyna wizytę od rejestracji w recepcji przychodni zdrowia.
Sesja wywiadowcza
Pierwszym etapem wizyty jest sesja wywiadowcza, podczas której pacjent spotyka się z psychologiem. Celem tej sesji jest poznanie się, omówienie problemów i celów terapii oraz zbieranie informacji na temat historii życia pacjenta, dotychczasowych doświadczeń i trudności, a także ewentualnych diagnoz medycznych.
Badanie i ocena psychologiczna
Na podstawie wywiadu, psycholog przeprowadza badanie psychologiczne lub ocenę psychologiczną, które mogą obejmować testy psychometryczne, skalę oceny objawów czy inne narzędzia diagnostyczne. Te narzędzia pomagają lekarzowi w zrozumieniu stanu psychicznego pacjenta i określeniu, jaki rodzaj terapii może być najbardziej skuteczny.
Określenie celów terapii
Razem z psychologiem pacjent określa cele terapii, czyli to, co chciałby osiągnąć dzięki terapii psychologicznej. Cele te mogą być związane z rozwiązaniem konkretnych problemów, poprawą samopoczucia emocjonalnego, zwiększeniem samoakceptacji, poprawą relacji interpersonalnych itp.
Sesje terapeutyczne
Psycholog i pacjent ustalają harmonogram sesji terapeutycznych, które odbywają się zgodnie z ustalonym planem. Częstotliwość i długość sesji mogą się różnić w zależności od potrzeb pacjenta i rodzaju terapii.
Praca nad rozwiązaniem problemów
W trakcie sesji terapeutycznych pacjent pracuje z psychologiem nad rozwiązywaniem swoich problemów emocjonalnych, zdrowia psychicznego i/lub relacji interpersonalnych. Psycholog wykorzystuje różne techniki terapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia psychodynamiczna, terapia poznawcza czy terapia interpersonalna, w zależności od potrzeb pacjenta.
Monitorowanie postępów
Podczas sesji terapeutycznych psycholog i pacjent monitorują postępy w osiąganiu celów terapii. Oceniają, czy terapia przynosi oczekiwane efekty i, jeśli to konieczne, dostosowują plan terapii.
Zakończenie terapii
Kiedy pacjent osiągnie swoje cele terapeutyczne lub zdecyduje, że nie potrzebuje dłuższej terapii, psycholog i pacjent wspólnie podejmują decyzję o zakończeniu terapii. W miarę możliwości zakończenie terapii odbywa się w sposób kontrolowany i planowany.

Psycholodzy przyjmujący w Centrum Medycznym Promed

Cennik usług komercyjnych:

Konsultacja psychologiczna

120 zł