Uzyskaj receptę bez wychodzenia z domu

Centrum Medyczne Promed oferuje zapisanym do przychodni pacjentom uzyskanie recepty na leki przyjmowane przewlekle bez konieczności wychodzenia z domu. O lekach wypisanych na recepcie decyduje lekarz prowadzący leczenie.

Po złożeniu zapotrzebowania na leki i jego pozytywnej weryfikacji przez lekarza zostaje Państwu wystawiona e-recepta. Kod do e-recepty można odebrać osobiście w rejestracji przychodni lub telefonicznie pod numerem telefonu 75 64 17 100 w kolejnym dniu roboczym po godzinie 15.00. Osoby posiadające Internetowe Konto Pacjenta mogą samodzielnie pobrać kod do e-recepty logując się na swój profil. Otrzymany czterocyfrowy kod e-recepty wraz z dokumentem tożsamości uprawnia do realizacji e-recepty w dowolnej aptece w Polsce.

Jeśli któryś z leków, mimo zgłoszenia na niego zapotrzebowania, nie został wypisany, wynika to najpewniej z decyzji lekarza o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską lub odbycia teleporady.

Jak złożyć zapotrzebowanie na leki?

Zapotrzebowanie na leki przyjmowane przewlekle można złożyć na trzy sposoby.

 1. Podczas teleporady z lekarzem prowadzącym

 2. Na formularzu zapotrzebowania na leki dostępnym w formie papierowej, dostępnym do pobrania w rejestracji oraz w dokumentach do pobrania. Pacjent wypełnia druk formularza wpisując swoje dane oraz dane leków na jakie składa zapotrzebowanie. Wypełniony formularz przekazuje do rejestracji przychodni.

 1. Przez poniższy formularz internetowy

Formularz zapotrzebowania na leki

 

Pacjent wypełnia pole formularza o swoje dane – imię, nazwisko, data urodzenia oraz telefon kontaktowy, a także o dane dotyczące leku – nazwa leku, dawka leku i sposób dawkowania. Następnie konieczne jest wysłanie do przychodni wypełnionego zlecenia poprzez kliknięcie przycisku – „Wyślij zlecenie”. Po prawidłowym przesłaniu formularza pacjent powinien otrzymać informację zwrotną - „Twoje zlecenie zostało wysłane. Dziękujemy.”


  Czy podczas przyjmowania zamawianych leków wystąpiły u Pana/Pani jakiekolwiek objawy niepożądane, pogorszenie samopoczucia, zaostrzenie objawów choroby, nowe dolegliwości, pogorszenie stanu zdrowia lub stwierdzono niepokojące wyniki badań diagnostycznych?

  Czy cierpi Pan/Pani na choroby (wymagane):

  kardiologiczne (tj. niewydolność krążenia, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, zawał mięśnia sercowego itp.)

  tarczycy

  cukrzyca

  płuc

  NAZWA LEKU

  ILOŚĆ OPAKOWAŃ

  NAZWA LEKU

  ILOŚĆ OPAKOWAŃ

  NAZWA LEKU

  ILOŚĆ OPAKOWAŃ

  NAZWA LEKU

  ILOŚĆ OPAKOWAŃ


  NAZWA LEKU

  ILOŚĆ OPAKOWAŃ

  NAZWA LEKU

  ILOŚĆ OPAKOWAŃ

  INFORMACJA NT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest NZOZ „PROMED” sp. z o.o. (ul. Różyckiego 6, 58-506 Jelenia Góra; e-mail promed1@interia.pl, tel. 75 64 17 100).
  Dane z formularza (imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, dane nt. stanu zdrowia) będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia na leki przyjmowane przewlekle lub kontaktu z pacjentem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes" oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – „zapewnienie opieki zdrowotnej”). Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla nadania biegu zleceniu na leki przyjmowane przewlekle (odmowa oznacza brak możliwości realizacji zlecenia).
  Administrator ma prawo do przetwarzania ww. danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj. przez okres kontaktu w sprawach dotyczących zlecenia oraz okres prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji ww. celów.
  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO. Dodatkowo osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: rodo@jamano.pl.


   Czy podczas przyjmowania zamawianych leków wystąpiły u Pana/Pani jakiekolwiek objawy niepożądane, pogorszenie samopoczucia, zaostrzenie objawów choroby, nowe dolegliwości, pogorszenie stanu zdrowia lub stwierdzono niepokojące wyniki badań diagnostycznych?

   Czy cierpi Pan/Pani na choroby (wymagane):

   kardiologiczne (tj. niewydolność krążenia, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, zawał mięśnia sercowego itp.)

   tarczycy

   cukrzyca

   płuc

   ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE

   ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE

   ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE

   ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE


   ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE

   ILE TABLETEK PACJENT PRZYJMUJE

   INFORMACJA NT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
   Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest NZOZ „PROMED” sp. z o.o. (ul. Różyckiego 6, 58-506 Jelenia Góra; e-mail promed1@interia.pl, tel. 75 64 17 100).
   Dane z formularza (imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, dane nt. stanu zdrowia) będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia na leki przyjmowane przewlekle lub kontaktu z pacjentem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes" oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – „zapewnienie opieki zdrowotnej”). Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla nadania biegu zleceniu na leki przyjmowane przewlekle (odmowa oznacza brak możliwości realizacji zlecenia).
   Administrator ma prawo do przetwarzania ww. danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj. przez okres kontaktu w sprawach dotyczących zlecenia oraz okres prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji ww. celów.
   Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO. Dodatkowo osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
   W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: rodo@jamano.pl.