Uzyskaj zlecenie na wyroby medyczne bez wychodzenia z domu

Centrum Medyczne Promed oferuje zapisanym do przychodni pacjentom uzyskanie zlecenia na wyroby medyczne bez konieczności wychodzenia z domu. O wystawieniu zlecenia decyduje lekarz prowadzący leczenie.

Po złożeniu zapotrzebowania na wyroby medyczne i jego pozytywnej weryfikacji przez lekarza zostaje Państwu wystawione zlecenie w formie elektronicznej. Numer zlecenia można odebrać osobiście w rejestracji przychodni lub telefonicznie pod numerem telefonu 75 64 17 100 w kolejnym dniu roboczym po godzinie 15.00. Otrzymany numer wraz z dokumentem tożsamości uprawnia do realizacji zlecenia na wyroby medyczne w dowolnej aptece lub sklepie medycznym, który posiadają podpisaną umowę z NFZ.

Jeśli któryś z wyrobów medycznych, mimo zgłoszenia na niego zapotrzebowania, nie został wypisany, wynika to najpewniej z decyzji lekarza o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską lub odbycia teleporady.

Jak złożyć zapotrzebowanie na wyroby medyczne?

Zapotrzebowanie na wyroby medyczne można złożyć na trzy sposoby.

 1. Podczas teleporady z lekarzem prowadzącym leczenie.

 2. Na formularzu zapotrzebowania na wyroby medyczne w formie papierowej, dostępnym do pobrania w rejestracji oraz w dokumentach do pobrania. Pacjent wypełnia druk formularza wpisując swoje dane oraz informacje na temat wyrobów medycznych na jakie składa zapotrzebowanie. Wypełniony formularz przekazuje do rejestracji przychodni.

 3. Przez poniższy formularz internetowy

Formularz zapotrzebowania na wyroby medyczne

 

Pacjent wypełnia pole formularza o swoje dane – imię, nazwisko, data urodzenia oraz telefon kontaktowy, a także o dane dotyczące wyrobu medycznego. Następnie konieczne jest wysłanie do przychodni wypełnionego zlecenia poprzez kliknięcie przycisku – „Wyślij zlecenie”. Po prawidłowym przesłaniu formularza pacjent powinien otrzymać informację zwrotną - „Twoje zlecenie zostało wysłane. Dziękujemy.”  INFORMACJA NT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest NZOZ „PROMED” sp. z o.o. (ul. Różyckiego 6, 58-506 Jelenia Góra; e-mail promed1@interia.pl, tel. 75 64 17 100).
  Dane z formularza (imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe, dane nt. stanu zdrowia) będą wykorzystywane w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia na leki przyjmowane przewlekle lub kontaktu z pacjentem w sprawach z tym związanych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes" oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – „zapewnienie opieki zdrowotnej”). Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla nadania biegu zleceniu na leki przyjmowane przewlekle (odmowa oznacza brak możliwości realizacji zlecenia).
  Administrator ma prawo do przetwarzania ww. danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, tj. przez okres kontaktu w sprawach dotyczących zlecenia oraz okres prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji ww. celów.
  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO. Dodatkowo osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: rodo@jamano.pl.