Czym różni się kwarantanna od izolacji?

Kwarantanna polega na odosobnieniu osoby zdrowej od reszty otoczenia z powodu ryzyka zakażenia COVID-19. Izolacja natomiast nakładana jest na osoby chore na COVID-19, które uzyskały pozytywny wynik testu.

Czas trwania izolacji domowej

Izolacja domowa pacjenta, u którego nie wystąpiły objawy COVID-19 trwa 7 dni. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia pacjenta będzie tego wymagał.

W przypadku osób wykonujących zawód medyczny, żołnierzy i funkcjonariuszy izolacja trwa:

 • 7 dni (od dnia uzyskania  pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2), 

 • 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny).

Kto nie podlega obowiązkowej kwarantannie?

 • osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną COVID-19

 • osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie

 • osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 (jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na chorobę współlokatora, kwarantanna osoby zaszczepionej będzie zdjęta dopiero po uzyskaniu przez nią negatywnego wyniku testu)

 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które chorowały na COVID-19, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na chorobę współlokatora, kwarantanna ozdrowieńca będzie zdjęta dopiero po uzyskaniu przez nią negatywnego wyniku testu)

 • osoby współzamieszkujące z osobą na izolacji, które w ciągu ostatnich 30 dni same zakończyły izolację

Kto poddawany jest obowiązkowej kwarantannie?

Obowiązkowa kwarantanna dotyczy:

 • osób niezaszczepionych, które przekraczają granicę RP

 • osób zaszczepionych, które wracają z wyjazdu spoza strefy Schengen i nie przedstawią negatywnego wyniku test przy kontroli granicznej

 • osób zaszczepionych i niezaszczepionych, które mieszkają z osobą zakażoną (izolowaną)

 • osób zaszczepionych i niezaszczepionych, które zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej

CZAS TRWANIA KWARANTANNY

Jeżeli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19:

 • 5 dni - dla osób, które udzielają świadczenia chorym na COVID-19 (lekarzy, pielęgniarek), żołnierzy i funkcjonariuszy

 • do 7 dni - w wyniku skierowania na test (lekarz wystawił skierowanie) - trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 7 dni

 • 7 dni - dla osób wracających zza granicy 

Kwarantanna dla współdomowników:

 • Osoby mieszkające z osobą chorą na COVID-19 – kwarantanna trwa tyle czasu, ile izolacja chorego
  WAŻNE : Przez 30 dni od zakończenia choroby osoby, które zakończyły izolację lub hospitalizację nie zostaną objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą objętą izolacją.

 • Osoby zaszczepione, które uzyskały negatywny wynik testu zostaną zwolnione z kwarantanny

 • Osoby niezaszczepione mogą zostać zwolnione z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszkają

WAŻNE! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.

Podczas kwarantanny:

 • nie można opuszczać domu

 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane

 • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu

 • policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania

 

Negatywny wynik testu a zwolnienie z kwarantanny:

Jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na skierowanie przez lekarza na test na COVID-19, a wynik badania jest negatywny, oznacza to zakończenie przebywania na kwarantannie.

Osoby w pełni zaszczepione, na które została nałożona kwarantanna ze względu na zamieszkanie z osobą chorą na COVID-19, mogą wykonać test. Po otrzymaniu negatywnego wyniku zostają one zwolnione z kwarantanny.