opieka-podstawowa

Opieka podstawowa

Świadczymy kompleksowe usługi w ramach podstawowej opieki medycznej/medycyny rodzinnej dla dzieci i dorosłych realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak zostać pacjentem Promedu?

to proste, wystarczy zgłosić się do recepcji przychodni z dowodem tożsamości. Resztą zajmą się pracownicy recepcji, wydrukują deklarację zapisu. Trzeba jedynie złożyć podpis i od tej chwili stajesz się naszym pacjentem. Uwaga, nie musisz wypisywać się z przychodni, z której korzystałeś dotąd, to stanie się automatycznie!

Podstawowa opieka zdrowotna w ramach NFZ obejmuje świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach tej opieki udzielane są porady lekarskie, wykonywane drobne zabiegi, przeprowadzane badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, wizyty patronażowe. Organizowane są również programy przesiewowych badań profilaktycznych.

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00. Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku telefonicznie od godziny 7.30 do 18.00 pod numerami telefonów 75 64 17 101 do 103 lub osobiście i za pośrednictwem osób trzecich w recepcji przychodni.

Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
8:00 – 18:00.

Punkt pobrań materiału biologicznego jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:30 – 15:00.

W soboty, niedziele i dni świąteczne, a także w dni powszednie po godzinie 18:00 porad lekarskich oraz usług pielęgniarskich udziela Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej przy ulicy M.K. Ogińskiego Nr 6 w Jeleniej Górze w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
Telefon kontaktowy: 75 75 37 335, 75 785 662 502.

Dzieciom do 1-go roku życia porad lekarskich udziela Dziecięca Izba Przyjęć w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej przy ulicy M.K. Ogińskiego Nr 6 w Jeleniej Górze.

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach umowy z NFZ udzielany jest przez firmę Divemed. Kontakt pod numerem telefonu 530-977-777.