Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00
Po godzinie 18:00 porad lekarskich udziela Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Centrum Medyczne Promed świadczy kompleksowe usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej. W ramach POZ udzielane są porady lekarskie, wykonywane drobne zabiegi, przeprowadzane badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, a także wizyty patronażowe. Organizowane są również programy przesiewowych badań profilaktycznych.

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach umowy z NFZ udzielany jest przez firmę Divemed. Kontakt pod numerem telefonu 530 977 777.

Jak zostać pacjentem Centrum Medycznego Promed?

Aby zostać pacjentem Centrum Medycznego Promed wystarczy zgłosić się do rejestracji przychodni z dowodem tożsamości. Pracownicy rejestracji w oparciu o Państwa dane uzupełnią oraz wydrukują deklarację zapisu. Od chwili złożenia podpisu na deklaracji stają się Państwo pacjentem przychodni Promed. Zmiana przychodni nastąpi automatycznie, w związku z tym nie będą Państwo zmuszeni do wypisania się z dotychczasowej przychodni.

Do przychodni mogą się Państwo zapisać również przez Internetowe Konto Pacjenta.

Osoba zapisująca się do przychodni musi być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadać dokument potwierdzający prawo do takiego ubezpieczenia w sytuacji, w której elektroniczny system uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) takiego ubezpieczenia nie potwierdza.

Zasady rejestracji do POZ

 • Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku

 • Pacjent może zarejestrować się telefonicznie, osobiście w przychodni lub za pośrednictwem osób trzecich

 • Rejestracja osobista odbywa się w godzinach pracy przychodni, tj. od 8:00-18:00

 • Rejestracja telefoniczna możliwa jest w godzinach 7:30-18:00 pod numerem telefonu 75 64 17 100

 • Wizyta może odbyć się w formie konsultacji lekarskiej w przychodni lub w formie teleporady

 • Pacjenci przyjmowani są na wizyty lekarza POZ w tym samym dniu, w którym dokonują rejestracji

 • W uzasadnionych przypadkach (np. jeśli zabraknie miejsc do lekarzy POZ na dany dzień) pacjent może zarejestrować się na wizytę w późniejszym terminie

Lekarze POZ

foto-dr-niziolek

Lek. Jarosław Niziołek

specjalista chorób wewnętrznych
foto-dr-wolska

Lek. Wiesława Wolska

specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, lekarz chorób wewnętrznych
fot-dr-wilczynska-zajger

Lek. Jadwiga Wilczyńska–Zajgner

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
foto-dr-celej

Lek. Iwona Celej

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog
foto-dusza

Lek. Piotr Dusza

lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej
foto-dr-janiak-wojtyra

Lek. Kamila Janiak – Wojtyra

lekarz
foto-dr-janczewska

Lek. Iwona Janczewska

lekarz

Pediatrzy POZ

Ewa Chmurzyńska

Lek. Ewa Chmurzyńska

specjalista medycyny rodzinnej, specjalista pediatra
foto-dr-stankiewicz

Lek. Bogumiła Stankiewicz

lekarz pediatra
foto-dr-piotrowska-gede

Dr n. med. Zdzisława Piotrowska-Gede

specjalista pediatra

Zadaniem pielęgniarki środowiskowej jest opieka nad pacjentem, w szczególności wykonywanie szeregu pielęgnacyjnych czynności medycznych, diagnoza i leczenia pacjenta w ograniczonym zakresie, jak również edukacja pacjenta celem nauczenia postępowania i życia z określoną dolegliwością. Pielęgniarka środowiskowa może wystawiać skierowania na badania diagnostyczne, recepty na niektóre leki oraz zlecenia na zaopatrzenie w określone wyroby medyczne. Pielęgniarka POZ prowadzi również ocenę prawidłowości rozwoju fizycznego dzieci (do 18 roku życia) na podstawie testów przesiewowych w czasie wizyt patronażowych.

Pielęgniarka środowiskowa realizuje swoje zadania na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Główne świadczenia medyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza (zastrzyki, iniekcje dostawowe, iniekcje domięśniowe, wlewy dożylne)

 • zdejmowanie szwów

 • cewnikowanie i płukanie pęcherza

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w przetokach i ranach trudno gojących się, odleżynach, oparzeniach, otarciach oraz u pacjentów ze stomią

 • wykonywanie inhalacji

Pielęgniarki POZ:

 1. Piel. Zofia Piotrowska

 2. Piel. Grażyna Grzesiuk

Zadaniem położnej środowiskowej jest opieka pielęgnacyjna, położnicza i ginekologiczna, nad kobietami w każdym wieku, a także opieka nad noworodkami do drugiego miesiąca życia. Wizyta położnej POZ może odbyć się zarówno w warunkach ambulatoryjnych w przychodni, jak również w domu pacjentki (wizyta patronażowa i profilaktyczna). Położna środowiskowa prowadzi również edukację zdrowotną i udziela rodzicom porad w zakresie pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych dziecka oraz badań profilaktycznych.

Opieka położnej podczas ciąży

Jednym z zadań położnej środowiskowej jest opieka nad kobietami w okresie ciąży. Wizyty położnej POZ mają na celu rozpoznanie problemów zdrowotnych przyszłej mamy, planowanie i realizację świadczeń profilaktycznych, a także edukację ciężarnych kobiet przygotowującą do porodu i rodzicielstwa.

Opieka położnej nad noworodkami

Do drugiego miesiąca życia dziecka położna POZ wykonuje 4–6 wizyt patronażowych. Badania przeprowadzane są w obecności opiekunów w domu dziecka. Pierwsza wizyta odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko.

Położna POZ:

 1. Małgorzata Sarapata - Perdek

Centrum Medyczne Promed realizuje szczepienia ochronne obowiązkowe i fakultatywne. Szczepienia zarówno dzieci, jak i dorosłych stanowią ważny element profilaktyki zdrowotnej człowieka. Pozwalają one uniknąć chorób zakaźnych, które mogą nieść ze sobą ryzyko ciężkiego przebiegu, groźnych powikłań, a nawet zgonu.

Szczepienia obowiązkowe

Szczepienia obowiązkowe są dla pacjenta bezpłatne. Finansowane są one z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Szczepienia obowiązkowe realizowane są do 19 roku życia oraz u osób dorosłych szczególnie narażonych. Zaliczamy do nich szczepienia przeciw:

 • gruźlicy

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B)

 • błonicy, tężcowi i krztuścowi

 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu

 • inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu B (Hib)

 • odrze, śwince, różyczce, pneumokokom, ospie wietrznej (w grupach ryzyka)

Szczepienia fakultatywne

Do szczepień zalecanych, które nie podlegają refundacji, należą szczepionki przeciw:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (wzw A)

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (osoby narażone na zakażenie)

 • ospie wietrznej, grypie, rotawirusom, pneumokokom (osoby urodzone przed 2017 r.)

 • meningokokom

 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)

 • kleszczowemu zapaleniu mózgu,

 • cholerze, durowi brzusznemu, wściekliźnie, żółtej gorączce

Kiedy powinniśmy się zaszczepić?

Przedstawiamy link do kalendarza szczepień na 2023 rok, który zwiera wykaz obowiązkowych i zalecanych szczepień oraz zasady ich przeprowadzania:
Kalendarz Szczepień 2023

W przypadku dzieci poniżej 6 roku życia na szczepieniu zawsze wymagana jest obecność rodzica.
Powyżej 6 roku życia dziecko na szczepienie może stawić się z opiekunem po uprzednim dostarczeniu do rejestracji upoważnienia, które znaleźć Państwo mogą w Dokumentach do pobrania.

Szczepienia przed podróżą

Centrum Medyczne Promed realizuje obowiązkowe i zalecane szczepienia przed podróżą w ramach Poradni Medycyny Podróży

Szczepienia przeciwko COVID-19

Centrum Medyczne Promed zaprasza wszystkich chętnych na szczepienie przeciwko COVID-19 pierwszą, drugą i trzecią dawką.

W soboty, niedziele i dni świąteczne, a także w dni powszednie po godzinie 18:00 porad lekarskich oraz usług pielęgniarskich udziela Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej przy ulicy Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Telefon kontaktowy: 75 75 37 335 oraz 75 785 662 502.

Dzieciom do 1-go roku życia porad lekarskich udziela Dziecięca Izba Przyjęć w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej przy ulicy Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze.