Teleporady w Centrum Medycznym Promed udzielane są przez lekarzy w zakresie ich kompetencji, w formie konsultacji telefonicznej. Zapisy na teleporady prowadzone są przez rejestrację przychodni pod numerem telefonu 75 64 17 100.

Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta. Przede wszystkim ustala on wspólnie z pacjentem czy teleporada jest wystarczającą pomocą w obliczu aktualnego stanu zdrowia, czy jednak konieczna będzie wizyta osobista lub inne świadczenie medyczne.

Co zrobić aby w terminie ustalonym w trakcie rejestracji uzyskać teleporadę?

Serdeczne prosimy o oczekiwanie przy telefonie o ustalonej godzinie. Zadzwoni do Państwa osoba udzielająca teleporady. Podejmie ona trzy próby połączenia w odstępach co najmniej pięciominutowych. Jeżeli nie odbiorą Państwo telefonu teleporada zostanie anulowana. W takim przypadku, aby ustalić kolejny termin teleporady należy dokonać ponownej rejestracji.