Kto udziela teleporad?
– teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne w zakresie ich kompetencji.

W jakiej formie udzielane są teleporady?
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED udziela teleporad przez telefon.

W jaki sposób ustalić termin teleporady?
– termin teleporady mogą ustalić Państwo dokonując rejestracji pod numerem 75 64 17 100.

Co zrobić aby w terminie ustalonym w trakcie rejestracji uzyskać teleporadę?
– prosimy o oczekiwanie przy telefonie. Zadzwoni do Państwa osoba udzielająca teleporady. Podejmie
trzy próby połączenia w odstępach co najmniej pięciominutowych. Jeżeli nie odbiorą Państwo
telefonu teleporada zostanie anulowana.

Co zrobić jeżeli z powodu braku kontaktu teleporada została anulowana?
– w takim przypadku aby ustalić kolejny termin należy dokonać ponownej rejestracji.

Co dzieje się w trakcie teleporady?
– podczas teleporady lekarz / pielęgniarka / położna dokonuje oceny stanu pacjenta. Ustala wspólnie
z pacjentem czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna
będzie wizyta osobista lub inne świadczenie medyczne.