INTERNETOWE KONTO PACJENTA

 

Internetowe Konto Pacjenta jest bezpłatną aplikacją Ministerstwa Zdrowia dedykowaną każdemu pacjentowi, za pomocą której szybko i bezpiecznie może on sprawdzić informacje o swoim zdrowiu.

Jakie korzyści niesie ze sobą Internetowe Konta Pacjenta?

 • Dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta i historii przepisanych leków w jednym miejscu

 • Dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia

 • Możliwość otrzymania e-recepty za pośrednictwem SMS lub email

 • Możliwość wykupienia leków z recepty w różnych aptekach, nie tracąc refundacji

 • Możliwość zamówienia e-recepty na leki stałe

 • Możliwość odebrania e-skierowania

 • Możliwość złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego bez wychodzenia z domu

 • Możliwość zmiany lekarza/pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej bez wychodzenia z domu

 • Możliwość sprawdzenia wyników testu na COVID-19, informacji dotyczących kwarantanny i izolacji, a także pobrania Unijnego Certyfikatu COVID

 • Możliwość odebrania e-skierowań na badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus

 • Możliwość sprawdzenia informacji dotyczących wystawionych e-zwolnień lekarskich.

E-RECEPTA

E-recepta jest elektronicznym dokumentem, który zastępuje tradycyjną receptę papierową. E-recepta realizowana jest na podstawie czterocyfrowego kodu, który pacjent otrzymuje e-mailem lub SMS-em.

Elektroniczną receptę chory zrealizować może w każdej aptece, bez obawy jej zgubienia, czy też otrzymania niewłaściwego leku z powodu nieczytelności ręcznego pisma.

Wszystkie e-recepty danego pacjenta dostępne są na jego Internetowym Koncie Pacjenta wraz z odpowiednim dawkowaniem leków.

E-SKIEROWANIE

E-skierowanie, czyli skierowanie w formie elektronicznej pozwala na w pełni zinformatyzowaną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie, począwszy od momentu wystawienia skierowania skończywszy na jego realizacji. Wdrożenie e-skierowań zdjęło z pacjenta obowiązek dostarczenia do placówki medycznej oryginału skierowania w terminie 14 dni od daty rejestracji. Obecnie rejestrując się chory podaje jedynie 4-cyfrowy kod i numer PESEL.

Wszystkie skierowania danego pacjenta dostępne są na jego Internetowym Koncie Pacjenta.

E-ZWOLNIENIE

E-zwolnienie (w skrócie e-ZLA) jest to elektroniczne zwolnienie lekarskie. Od 1 grudnia 2018 roku chory pracownik nie jest zobowiązany dostarczać zwolnienia do pracodawcy lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli prowadzi działalność gospodarczą). E-zwolnienie jest automatycznie przesłane z gabinetu lekarskiego do płatnika składek i do systemu ZUS. Stanowi to ogromne ułatwienie dla pacjentów.

Lekarz wystawiając e-zwolnienie lekarskie ma dostęp do Twoich danych, danych Twojego pracodawcy oraz członków Twojej rodziny (jeśli potrzebujesz zwolnienia, by się nimi zaopiekować). Konieczne jest jedynie podanie numeru PESEL chorego, a pozostałe dane osobowe zostają automatycznie uzupełnione przez system. Dzięki temu czas wypisywania zwolnienia lekarskiego jest znacznie krótszy niż w przypadku zwolnienia papierowego.