Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Różyckiego 6, 58-506 Jelenia Góra zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu zamówienia w dokumencie „Zapytanie ofertowe”.

Formularz ofertowy Pobierz

Zapytanie ofertowe Pobierz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Różyckiego 6, 58-506 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 12.09.2023 postępowania wybrano Dostawcę sprzętu określonego w zapytaniu ofertowym 1/09/2023 z dnia 04.09.2023.

Dane wybranego Dostawcy:

KAMSOFT S.A.
ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice