Mgr Anna Figiel – psycholog, psycholog transportu, specjalista diagnozy psychologicznej, trener, coach.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu specjalność psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowych na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu w zakresie praktycznej diagnozy psychologicznej i psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki.

Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku: psychologia wpływu społecznego oraz studia podyplomowe w Polsko–Czeskiej Wyższej Szkole Biznesu i Sportu Collegium Glacense” na kierunku menadżer, jako trener i coach – potwierdzone certyfikatem. Obecnie poszerza swoją wiedzę na studium terapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii WIP oraz na licznych kursach i szkoleniach we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.
Na stałe współpracuje z Fundacją „Pomaganie przez Wspieranie” z Jeleniej Góry przy realizacji projektów: projekt z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na Lata 2014-2020 – jako współautorka i wykonawca projektu – psycholog „Wsparcie psychologiczne kluczem do poprawy jakości życia seniorów 60+” a także jako trener przy projektach realizowanych z Powiatowymi Urzędami Pracy w ramach programu: „Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w programie Aktywizacji i Integracji”.

Współpracuje z Niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną „P(r)omoc” z Legnicy. Doświadczenie w zawodzie psychologa zdobywała podczas praktyki w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Obecnie pracuje jako psycholog w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Jeleniej Górze i Przesiece oraz prowadzi Centrum Pomocy i Diagnostyki Psychologicznej w Jeleniej Górze.
Wcześniej mgr ekonomii, specjalista ds. marketingu, specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych firmach w pracy z biznesowym klientem co daje jej bardzo mocne podstawy związane z wysoką jakością, obsługą jak i ze zrozumieniem klienta.