W Centrum Medycznym Promed w zakresie pracowni wideodermatoskopii w Jeleniej Górze pacjenci przyjmowani są komercyjnie.

Co to jest wideodermatoskopia?

Wideodermatoskopia to zaawansowana technika diagnostyki dermatologicznej, która umożliwia dokładną ocenę zmian skórnych i znamion. Jest to procedura, która wykorzystuje specjalistyczny narzędzie zwane wideodermatoskopem, aby dostarczyć powiększone, wysokiej jakości obrazy skóry i znamion.

W jakim celu wykonuje się wideodermatoskopię?

Wideodermatoskopia jest szczególnie przydatna w ocenie znamion skórnych, zwłaszcza w przypadku podejrzeń o czerniaka lub innych zmian skórnych, które mogą być potencjalnie złośliwe. Dzięki tej technice możliwe jest wcześniejsze wykrycie zmian skórnych, co może znacznie poprawić skuteczność leczenia i rokowanie dla pacjentów.

Choroby skórne

Oto niektóre z chorób skórnych, które można diagnozować lub oceniać za pomocą wideodermatoskopii

Przebieg badania dermatoskopowego

Badanie dermatoskopowe, zwane także dermatoskopią, to zaawansowana technika diagnostyki skórnej, która pozwala lekarzowi dokładnie ocenić zmiany na skórze. Przedstawiamy przebieg badania dermatoskopowego.

Przygotowanie pacjenta
Przed rozpoczęciem badania pacjent jest informowany o procedurze i może być poproszony o usunięcie kosmetyków lub substancji na skórze w obszarze, który ma być oceniany.
Inspekcja wzrokowa
Lekarz specjalista, zazwyczaj dermatolog, przeprowadza początkową inspekcję wzrokową skóry pacjenta, oceniając wszelkie zmiany skórne, znamiona lub podejrzane obszary.
Wideodermatoskop
Wideodermatoskop to specjalistyczne narzędzie, które wyposażone jest w optyczną kamerę oraz systemy optyczne i oświetleniowe. To narzędzie umożliwia uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazów skóry i znamion.
Aplikacja żelu
Często przed przystąpieniem do wideodermatoskopii na obszarze zainteresowania aplikowany jest żel, który pomaga usunąć refleksję światła od powierzchni skóry, co pozwala uzyskać lepsze i bardziej wyraźne obrazy.
Badanie skóry i znamion
Lekarz przesuwa wideodermatoskop powoli po skórze, koncentrując się na badaniu konkretnych znamion lub obszarów. Obrazy są wyświetlane na monitorze komputera, co pozwala lekarzowi na dokładne zbadanie struktury i cech zmian skórnych.
Dokumentacja
Obrazy uzyskane podczas wideodermatoskopii mogą być zapisywane w celu późniejszej analizy i porównań. Jest to szczególnie przydatne, aby monitorować ewentualne zmiany w znamionach lub zmianach skórnych w czasie.
Ocena zmian
Na podstawie uzyskanych obrazów oraz innych czynników, takich jak historia pacjenta, lekarz ocenia, czy zmiany skórne lub znamiona są niepokojące i wymagają dalszej diagnostyki lub interwencji.

Cennik usług komercyjnych:

Wideodermatoskopia (1-5 zmian skórnych)

290 zł

Wideodermatoskopia (6-10 zmian skórnych)

390 zł

Trichoskopia - badanie włosów

290 zł