W Centrum Medycznym Promed w zakresie badania Holtera w Jeleniej Górze pacjenci przyjmowani są w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,  prywatnych ubezpieczeń medycznych oraz komercyjnie.

Wskazania do badania Holtera cisnieniowego:

  • diagnostyka nadciśnienia tętniczego
  • podejrzenie nadciśnienia
  • maskowanego lub nocnego
  • ocena zmiennosci dobowej ciśnienia tętniczego
  • występowanie spadków ciśnienia tętniczego
  • ocena skuteczności leczenia farmakologicznego

Czas trwania badania:

  • założenie Holtera trwa 5-10 minut
  • czas trwania badania: 24-72 godzin
  • zdjęcie Holtera trwa 5-10 minut

Badanie Holtera ciśnieniowego w Centrum Medycznym Promed

Badanie Holtera jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym, wykonywanym przez klatkę piersiową i nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Dla własnego komfortu warto wdziać luźniejsze ubranie, aby zmieścił się pod nim pod nim mankiet pomiarowy oraz rejestrator. Po umocowaniu aparatu przez personel pacjent może udać się do domu. W momencie pomiaru, który jest wyczuwalny lub inicjowany przez pacjenta nie należy rozmawiać, a ramię, na którym wykonywany jest pomiar powinno być swobodnie opuszczone wzdłuż ciała. Na ręce, na której założony jest mankiet nie należy leżeć. W czasie badania ważne jest odnotowanie ewentualnych dolegliwości i okoliczności im towarzyszących wraz z godziną ich wystąpienia.

W swoich notatkach należy uwzględnić godziny posiłków, snu i wybudzenia oraz nazwy, dawki i godziny przyjmowania leków. Po uplywie 24 godzin należy zgosić się do poradni celem zdjęcia urządzenia. Jeśli napompowany mankiet powoduje bolesny ucisk należy mankiet poluzować. Urządzenie należy chronic przed wodą i wilgocią, jak również przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Badanie Holtera jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym, wykonywanym przez klatkę piersiową i nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Ewentualnie w przypadku obfitego owłosienia klatki piersiowej należy ją ogolić calem łatwiejszego I trwalszego przyklejenia elektrod. Urządzenie należy chronić przed wodą i wilgocia, jak też przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Do spania nie należy używac poduszki, ani koca elektrycznego.

Lekarze wykonujący badanie Holtera ciśnieniowego w Centrum Medycznym Promed

Cennik usług komercyjnych:

Holter EKG (24 godziny)

180 zł

Holter EKG (48 godzin)

250 zł

Holter EKG (72 godziny)

400 zł

Holter EKG (5 dni)

600 zł

Holter Ciśnieniowy (24 godziny)

180 zł